category: add a review
938Reviewer
&lt;a href=&quot;http://hangye.brandcn.com/kuaixun/130927_357769.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://post.news.tom.com/DD001E1B25.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://life.eastday.com/eastday/dfsh/node632254/u1a7684511.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://inleon.rayli.com.cn/M001/2013-09-24/LM001_1099550.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://at.yoka.com/url_523ff920320189c83a000000.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://ml.china.com.cn/wuling/gwtt/20130930/245785.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://lohas.online.sh.cn/content/2013-09/18/content_6385009.htm&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://photo.jschina.com.cn/system/2013/09/18/018649687.shtml&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://dress.pclady.com.cn/zxzq/1309/1040633.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://shopping.onlylady.com/2013/0918/3217994.shtml&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://cs-sina.com.cn/minisite/20130922/2215.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://dress.pclady.com.cn/zxzq/1309/1040631.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://shopping.onlylady.com/2013/0918/3218035.shtml&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://finance.china.com/fin/s xy/201309/27/3266484.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://finance.21cn.com/stock/wmkzg/a/2013/0927/09/24257472.shtml&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://help.3g.163.com/0405/13/0926/19/99NJA58L04050027.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://fashion.ifeng.com/news/detail_2013_09/23/29818038_0.shtml&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://at.yoka.com/url_523ff61c3201896d37000000.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://topic.qq.com/a/20130923/014638.htm&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://inleon.rayli.com.cn/M001/2013-09-24/LM001_1099547_3.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://roll.sohu.com/20131030/n389238537.shtml&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://post.news.tom.com/CB001E103767.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://finance.21cn.com/stock/express/a/2013/1030/15/24768095.shtml?&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://live.china.com.cn/2013-10/30/content_6418356.htm&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://finance.china.com/fin/sxy/201310/30/6762676.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://roll.sohu.com/20131030/n389239187.shtml&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://act.youth.cn/zhhd/201310/t20131030_4117234.html&quot;&gt; HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://hangye.brandcn.com/shangxun/131030_359964.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://inleon.rayli.com.cn/M001/2013-10-31/LM001_1108840.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://fashion.zdface.com/a/NewShow_1475630_1.htm&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://news.sina.com.cn/o/2013-10-22/010828494145.shtml&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://ad.163.com/13/1022/15/9BQ5DS780001125P.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://xf.chinadaily.com.cn/html/2013/1028/19495.shtml&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://happy.online.sh.cn/happy/gb/content/2013-10/21/content_6453733.htm&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://photo.jschina.com.cn/system/2013/10/21/018982716.shtml&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.chinapp.com/xinpintuijian/70408/&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://finance.china.com/fin/sxy/201310/29/9958306.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://dress.pclady.com.cn/zxzq/1310/1051864.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://inleon.rayli.com.cn/M001/2013-10-21/LM001_1106174.html&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://shopping.onlylady.com/2013/1021/3265284.shtml&quot;&gt;HOBBEMA&lt;/a&gt;&#176;&#217;&#182;&#200;&#163;&#186;http: //www.baidu.com/&#163;&#172;&lt;a href=&quot;http://www.baidu.com/&quot;&gt;&#176;&#217;&#182;&#200;&lt;/a&gt;&#163;&#172;[url=http://www.baidu.com/]&#176;&#217;&#182;&#200;[/url]&#163;&#172;&#185;&#200;&#184;&#232;&#163;&#186;http://www.google.com.hk/&#163;&#172;&lt;a href=&quot;http://www.google.com/&quot;&gt;&#185;&#200;&#184;&#232;&lt;/a&gt;&#163;&#172;[url=http://www.google.com/]&#185;&#200;&#184;&#232;[/url]&#161;&#163; max(3433)<a href='mailto:8@8.com'>anonymous</a>  
&lt;a href=&quot;http://www.jifangsheji.com/ups/BR1500G-CN_2.html&quot;&gt;APC UPS &#181;&#231;&#212;&#180; 1500G&lt;/a&gt; &#187;&#249;&#177;&#190;&#208;&#212;&#196;&#220; HDMI &lt;a href=&quot;http://www.jifangsheji.com/ups/BR1500G-CN_2.html&quot;&gt;&#201;&#207;&#186;&#163; APC UPS&#181;&#231;&#212;&#180;&lt;/a&gt; &#213;&#253;&#212;&#218;&#201;&#234;&#199;&#235;&#215;&#168;&#192;&#251;&#181;&#196;&#185;&#164;&#215;&#247;&#196;&#163;&#202;&#189;&#163;&#172;&#184;&#195;&#196;&#163;&#202;&#189;&#200;&#198;&#185;&#253;&#181;&#231;&#212;&#180;&#180;&#166;&#211;&#218;&#193;&#188;&#186;&#195;&#215;&#180;&#204;&#172;&#181;&#196;&#206;&#180;&#211;&#195;&#181;&#231;&#198;&#248;&#215;&#233;&#188;&#254;&#210;&#212;&#202;&#181;&#207;&#214;&#183;&#199;&#179;&#163;&#184;&#223;&#181;&#196;&#185;&#164;&#215;&#247;&#208;&#167;&#194;&#202;&#163;&#172;&#205;&#172;&#202;&#177;&#211;&#214;&#178;&#187;&#187;&#225;&#206;&#254;&#201;&#252;&#203;&#249;&#204;&#225;&#185;&#169;&#181;&#196;&#200;&#206;&#186;&#206;&#177;&#163;&#187;&#164;&#161;&#163; &#181;&#231;&#179;&#216;&#185;&#202;&#213;&#207;&#205;&#168;&#214;&#170; &lt;a href=&quot;http://www.jifangsheji.com/ups/BR1500G-CN_2.html&quot;&gt;APC UPS &#181;&#231;&#212;&#180; &#201;&#207;&#186;&#163;&lt;/a&gt; &#204;&#225;&#199;&#176;&#182;&#212;&#181;&#231;&#179;&#216;&#189;&#248;&#208;&#208;&#190;&#175;&#184;&#230;&#208;&#212;&#185;&#202;&#213;&#207;&#183;&#214;&#206;&#246;&#163;&#172;&#210;&#212;&#177;&#227;&#188;&#176;&#202;&#177;&#189;&#248;&#208;&#208;&#212;&#164;&#183;&#192;&#208;&#212;&#206;&#172;&#187;&#164;&#161;&#163; &#189;&#218;&#196;&#220;&#208;&#205;&#178;&#229;&#215;&#249; &lt;a href=&quot;http://www.jifangsheji.com/ups/BR1000G-CN_1.html&quot;&gt;&#201;&#207;&#186;&#163; APC UPS&lt;/a&gt; &#215;&#212;&#182;&#175;&#199;&#208;&#182;&#207;&#182;&#212;&#191;&#213;&#207;&#208;&#201;&#232;&#177;&#184;&#181;&#196;&#185;&#169;&#181;&#231;&#210;&#212;&#189;&#218;&#202;&#161;&#181;&#231;&#196;&#220;&#161;&#163; &#210;&#187;&#214;&#177;&#212;&#218;&#207;&#223;&#181;&#231;&#212;&#180;&#178;&#229;&#215;&#249; &lt;a href=&quot;http://www.jifangsheji.com/ups/BR1000G-CN_1.html&quot;&gt;APC UPS &#201;&#207;&#186;&#163;&lt;/a&gt; &#189;&#207;&#191;&#237;&#181;&#196;&#178;&#229;&#191;&#215;&#188;&#228;&#190;&#224;&#204;&#225;&#185;&#169;&#193;&#203;&#189;&#207;&#180;&#243;&#191;&#213;&#188;&#228;&#163;&#172;&#202;&#202;&#186;&#207;&#180;&#248;&#208;&#161;&#208;&#205;&#177;&#228;&#209;&#185;&#198;&#247;&#181;&#196;&#178;&#229;&#205;&#183;&#161;&#163; &lt;a href=&quot;http://www.jifangsheji.com/ups/BR1000G-CN_1.html&quot;&gt;APC UPS &#201;&#207;&#186;&#163;&#180;&#250;&#192;&#237;&lt;/a&gt; &#181;&#231;&#179;&#216;&#177;&#163;&#187;&#164;&#186;&#205;&#181;&#231;&#211;&#191;&#178;&#229;&#215;&#249; &#182;&#212;&#180;&#206;&#185;&#216;&#188;&#252;&#201;&#232;&#177;&#184;&#189;&#246;&#204;&#225;&#185;&#169;&#181;&#231;&#211;&#191;&#177;&#163;&#187;&#164;&#202;&#177;&#163;&#172;&#206;&#170;&#208;&#232;&#210;&#170;&#186;&#243;&#177;&#184;&#181;&#231;&#179;&#216;&#181;&#196;&#193;&#172;&#189;&#211;&#184;&#186;&#212;&#216;&#177;&#163;&#193;&#244;&#181;&#231;&#193;&#166;&#186;&#205;&#212;&#203;&#208;&#208;&#202;&#177;&#188;&#228; &lt;a href=&quot;http://www.jifangsheji.com/ups/BR1000G-CN_1.html&quot;&gt;APC UPS BR1000G&lt;/a&gt; &#192;&#228;&#198;&#244;&#182;&#175;&#196;&#220;&#193;&#166; &#181;&#177;&#202;&#208;&#181;&#231;&#205;&#163;&#214;&#185;&#202;&#177;&#204;&#225;&#185;&#169;&#193;&#217;&#202;&#177;&#181;&#196;&#181;&#231;&#179;&#216;&#185;&#169;&#181;&#231; &lt;a href=&quot;http://www.jifangsheji.com/ups/BR1000G-CN_1.html&quot;&gt;APC UPS&#181;&#231;&#212;&#180; BR1000G&lt;/a&gt; &#200;&#200;&#178;&#229;&#176;&#206;&#181;&#231;&#179;&#216; <a href='mailto:daf@43.com'>anonymous</a>  
&#212;&#218;&#189;&#241;&#204;&#236;&#213;&#226;&#209;&#249;&#181;&#196;&#195;&#189;&#189;&#233;&#201;&#231;&#187;&#225;&#214;&#208;,&#205;&#188;&#207;&#241;&#214;&#240;&#189;&#165;&#204;&#230;&#180;&#250;&#193;&#203;&#206;&#196;&#215;&#214;,&lt;a href=&quot;http://www.shcgcm.com/news/huochezhanad/&quot;&gt;&#201;&#207;&#186;&#163;&#187;&#240;&#179;&#181;&#213;&#190;&#185;&#227;&#184;&#230;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.shcgcm.com/news/huochezhanad/&quot;&gt;LED&#185;&#227;&#184;&#230;&#198;&#193;&lt;/a&gt; &#179;&#201;&#206;&#170;&#193;&#203;&#210;&#187;&#214;&#214;&#208;&#206;&#207;&#243;&#187;&#175;&#201;&#250;&#180;&#230;&#181;&#196;&#201;&#231;&#187;&#225;&#177;&#216;&#208;&#232;&#198;&#183;&#161;&#163;&lt;a href=&quot;http://www.shcgcm.com/news/huochezhanad/&quot;&gt;&#201;&#207;&#186;&#163;&#196;&#207;&#213;&#190;LED&#185;&#227;&#184;&#230;&lt;/a&gt;&#215;&#247;&#206;&#170;&#210;&#187;&#214;&#214;&#208;&#194;&#195;&#189;&#204;&#229;&#185;&#227;&#184;&#230;&#208;&#206;&#202;&#189;,&#205;&#172;&#209;&#249;&#210;&#192;&#191;&#191;&#202;&#211;&#190;&#245;&#205;&#188;&#207;&#241;&#180;&#171;&#178;&#165;&#208;&#197;&#207;&#162;,&#205;&#168;&#185;&#253;&#208;&#206;&#207;&#243;&#177;&#237;&#180;&#239;&#206;&#252;&#210;&#253;&#202;&#220;&#214;&#218;&#181;&#196;&#185;&#186;&#194;&#242;&#211;&#251;&#205;&#251;&#161;&#163;&lt;a href=&quot;http://www.shcgcm.com/news/huochezhanad/&quot;&gt;&#201;&#207;&#186;&#163;&#187;&#240;&#179;&#181;&#213;&#190;&#196;&#207;&#213;&#190;&#185;&#227;&#184;&#230;&lt;/a&gt;&#185;&#227;&#184;&#230;&#201;&#204;&#213;&#235;&#182;&#212;&#178;&#187;&#205;&#172;&#181;&#196;&#191;&#205;&#187;&#167;&#200;&#186;,&#212;&#218;&#178;&#187;&#205;&#172;&#191;&#213;&#188;&#228;&#205;&#182;&#183;&#197;&#186;&#207;&#202;&#202;&#195;&#230;&#187;&#253;&#181;&#196;LED&#207;&#212;&#202;&#190;&#198;&#193;,&#202;&#185;&lt;a href=&quot;http://www.shcgcm.com/news/huochezhanad/&quot;&gt;&#201;&#207;&#186;&#163;&#196;&#207;&#213;&#190;&#185;&#227;&#184;&#230;&lt;/a&gt;&#185;&#227;&#184;&#230;&#181;&#196;&#180;&#171;&#178;&#165;&#208;&#167;&#185;&#251;&#215;&#238;&#180;&#243;&#187;&#175;,&#213;&#226;&#210;&#178;&#190;&#205;&#202;&#185;LED&#185;&#227;&#184;&#230;&#181;&#196;&#202;&#211;&#190;&#245;&#180;&#171;&#178;&#165;&#208;&#206;&#204;&#172;&#177;&#228;&#181;&#195;&#183;&#225;&#184;&#187;&#182;&#224;&#178;&#202;&#198;&#240;&#192;&#180;&#161;&#163; <a href='mailto:solar@online.sh.cn'>anonymous</a>  
&lt;a href=&quot;http://www.elegantmould.com&quot;&gt;www.elegantmould.com&lt;/a&gt; [URL=http://www.elegantmould.com]www.elegantmould.com[/url]<a href='mailto:wedding@163.com'>anonymous</a>  
&#161;&#161;&lt;a href=&quot;http://www.watersheater.com&quot;&gt;www.watersheater.com&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://www.watersheater.com/sitemaps.html&quot;&gt;www.watersheater.com&lt;/a&gt; <a href='mailto:wedding@163.com'>anonymous</a>  
Your points are well taken. I wonder, though, how you feel about covering material from the reading in class (since some if not most of the students probably ha&amp;2nv#8e17;t read) for highlighting, expansion, and clarification purposes? Should the material covered while in the classroom have little overlap with the reading since some students, like you and myself, have almost always done the reading?<a href='mailto:sqsfzd5a@gmail.com'>Snow</a>  


Skates | Clothes | Videos | Books | Wheels/Bearings | Miscellaneous